Homepage

 

De zoektocht naar de oorsprong van mijn Familie.

 

Lang heb ik al gezocht waar mijn oudst bekende rechtstreekse voorvader vandaan zou komen, ik heb gedacht dat ik het nooit zou kunnen achterhalen, en dat alle sporen in Duitsland gewist waren.

Totdat …… 

Geert Kornelis Schimmel (1753 – 1822) was de eerste die de achternaam Schimmel gebruikte, ook zijn broers en zusters gebruikten deze naam. Hun vader Cornelis Renkes werd nimmer bij leven met deze achternaam aangeduid, alleen bij het overlijden van zijn zoon Lammert Cornelis Schimmel (1745 – 1828) werd de vader genoemd als Cornelis Renkes Schimmel.

Cornelis Renkes werd in 1701 te Veendam gedoopt als zoon van Renke Cornelis en Aeltjen Pieters. 

Renke Cornelis trouwt in 1692 te Veendam met Aeltjen Pieters, in de Database Veendam van Leen Lamain staat bij zijn naam de toevoeging “van Assuwe uit Oostvrieslandt”

Een plaats (of gehucht) Assuwe blijkt niet te bestaan, dus waar moest ik in vredesnaam zoeken. In een akte uit december 1693 koopt Renke Cornelis een stukje grond te Veendam. Hierin wordt hij ook aangeduid als Rencke Cornelis uit Assuwe (tenminste, dit lijkt er te staan).  Zijn handtekening onder de akte zet hij met “Rencko Cornelies von Aswede”  

                

                                 Handtekening van Rencko Cornelies von Aswede

Naar een plaatsje Aswede heb ik ook gezocht, een gehucht Alswede is er wel nabij Osnabruck. Maar waarom noemt hij zichzelf von Aswede; hij woont immers al minimaal een jaar in Veendam, en is hier getrouwd. Zou dit dan toch op een geslachtsnaam duiden ? 

Zoekende op internet vond ik bij toeval enkele Duitstalige documenten van de “Ev.-Luth. Kirchengemeinde Edewecht”. Edewecht is een plaats 15 km westelijk van de stad Oldenburg.

Een van deze documenten heeft de naam “Die Kirchspiele des Ammerlandes nach dem Kontributionsregister von 1679”  Hierin een lijst met bewoners uit het graafschap Oldenburg, die verplicht worden belasting te betalen aan de Franse koning Lodewijk XIV. Op deze lijst staat de naam van Cornelius von Aschwede, hij bezit een koe. Zou dit de vader kunnen zijn van “mijn” Rencke ?????? 

In een andere document worden de inwoners van de gemeenschap Edewecht op 23 februari 1681 vermeld. Hierin staat o.a. Cornely von Aschwede, seine frau Gesche haben 4 kinder bey sich. 

Als Renke een van deze 4 kinderen zou zijn dan heet zijn moeder dus Gesche (Geesje). De oudste dochter van Rencke heet ook Geesje. Rencke is ook een meermalig voorkomende naam in de plaats Edewecht. Zou het dan toch ???   Helaas, het definitieve bewijs onbreekt. 

In een Duitstalige encyclopedie vond ik vervolgens nog de volgende tekst: 

Um 1270 hatte die adelige Familie Aschwege eine Burg in der Aueniederung. Der Name der Gegend lautet heute Burgfelde (Borchfelde), was auf den Standort der Burg (Scusselburg) zurückzuführen ist. Der Name der Familie von Aschwege ist auf den Sitz derselben im Ortsteil Aschwege zurückzuführen. Die alte Bezeichnung Aswede (auch Ascwede) bedeutet soviel wie Eschenwald. Anfang des 15. Jahrhunderts zog die Familie ins Münsterland. Das Gutsgebäude kann man heute im Museumsdorf Cloppenburg besichtigen. 

De namen Aschwede en Aschwege worden door elkaar genoemd bij dezelfde personen, dit is dus een en dezelfde geslachtsnaam. 

                                                                    

                                                                     Familiewapen Aschwede

Tenslotte heb ik gezocht in de commercieële Amerikaans database Ancestry.com. Hierin vond ik het bewijs !!! Cornelius von Aschwede en zijn vrouw Gesche Rencken hebben een zoon Rencke !!! Van deze Rencke is verder niets meer bekend (hij is immers enige jaren later naar Holland vertrokken om in Veendam te trouwen) 

Ik ben er voor 99% zeker van dat deze Rencke identiek is aan mijn “Rencke Cornelies von Aswede”. Verdere uitwerking is te vinden in de kwartierstaat Schimmel op mijn website

 

(C) 28 Juni 2005, Jan Schimmel