Terug

   Overzicht Predikanten van de Ned. Hervormde Kerk te Roswinkel.

                                                   (ca 1523 tot 1932)     

 

                                                                 

            (foto: Drents Archief)
       
      1523     Henrick van den Boekel
     ca.1564     Johan Slypzama 
     ca.1598     Albertus Dwitterus      
      1641 - 1666  Jacob Franke        
      1668 - 1683  Henricus Franke        
      1683 - 1713  Jac. Heins Sluiter     
      1713 - 1732  Jan Reinier Lankhorst    
      1732 - 1754  Hugo Donselaer       
      1754 - 1760  Johannes Hemmes      
      1760 - 1804  Johannes Brands     
      1805 - 1809  Johannes Karstens
      1810 - 1818  Nicolaas Bakker
      1809 - 1821  Petrus Zuidema       
      1822 - 1822  Anton Caspers Vissering
      1823 - 1824  Albertus Lodewijk van Nes
      1825 - 1829  Gerhardus Oomkes      
      1829 - 1884  Jan Jacob Strating     
      1884 - 1888  P. Zuidema
      1890 - 1923  H.G. Tonsbeek    
 

Henrick van den Boekel

Het archief van het Klooster Ter Ape1 vermeldt dat met Henrick van den Boekel, pastor in Roswinkel, samen met Johan Bynder en Heine Staesz uit Roswinkel getuige was bij de ruiling in 1523 van land tussen Johan Kops, op Roswinkel, gehuwd met Gese, en genoemd klooster.

Johan Slypzama 

Wordt in 1564 genoemd als "myn pastoer to Roswinckel"

                                -----

Albertus Dwitterus

Priester te Roswinkel in 1598. Tijdens de Reformatie, die ca. 1600 in Drenthe werd doorgevoerd werd Albertus Dwitterus, samen met nog vele andere Drentse predikanten, ervan beticht nog steeds hun Katholieke gebruiken te handhaven.

                                -----

Ds. Jacobi Hendrici Franck

Ook Jacob Franke genoemd. Predikant te Roswinkel (1641 tot 1666), afkomstig uit Yderhove (Oost Friesland), overleden op 5 mei 1666 te Roswinkel, zoon van Henricus Johannes Franck.

Jacob Franke kwam bij zijn benoeming van Oost-Friesland, van Yderhove. Hij
werd in 1641 als lid van de Drentse synode toegelaten na een preek die maar
matig werd beoordeeld. Hij kreeg het advies nog maar eens wat verder te
studeren. (bron: Geert Hovenkamp)

                                -----

Ds. Henricus Franck

Predikant te Roswinkel (1668 tot 1683), opvolger van zijn vader Ds. Jacobi Hendrici Franck.

                                -----

Ds. Johannes Hendericus Sluiters

Predikant te Roswinkel (1683 tot 1713). geboren ca 1653 te Gronau, overleden op 22 juni 1711 te Roswinkel, zoon van Ds. Henricus Sluiters

Getrouwd ca. 1696 met Hermanna Alexander Piccardt, gedoopt op 13 augustus 1676 te Leer, dochter van Ds. Alexander Piccardt en Elsa Verboom.

                                -----

Ds. Jan Reinier Lankhorst

Predikant te Roswinkel (1713 tot 1732). Geboren ca 1679 te Odoorn, overleden op 3 juni 1731 te Roswinkel, zoon van Ds. Hindrik Lankhorst en Aaltje Berteling.

Getrouwd met Wemelina Mechteld Camerling

                                -----

Ds. Hugo Dompseler

(ook Donselaer) Predikant te Roswinkel (1732 tot 1753) Geboren te Ootmarsum, gedoopt op 17 februari 1706, overleden na december 1773, zoon van Jan van Dompselaar en Johanna Geertruid Bevervoorde.

Getrouwd op 29 april 1736 met Eetje Roelofs uit Finsterwolde, begraven op 24 januari 1767 te Kuinre.

  “Dominee Don,
  Schoot met een kanon,
  Maakt alle kinderen bang,
  Hij leeft niet lang."

Dit rijmpje werd in 1750 op de schuurdeur van een boerderij geschreven. Het heeft betrekking op de niet zo christelijke leefwijze van de Predikant. Hij werd er van beschuldigt dat hij op een zondagmorgen een kanon had afgeschoten, volgens Hugo was dit een kwajongensstreek van zijn zoon.

Verder waren er vele klachten over hem van zijn kerkgangers, zoals dronkenschap, onstichtelijke woorden, vloeken en roken bij de kerkdeur. In 1753 werd hij uit zijn ambt gezet.                                -----

Ds. Johannes Hemme

Predikant te Roswinkel (1754 tot 1760). Geboren op 24 april 1726 te Groningen, gedoopt op 26 april aldaar, overleden op 26 november 1808 te Groningen, zoon van Hemme Hemmens en Jannegijn Ottens.

Getrouwd (1) op 14 juni 1754 te Roswinkel met Alberdina Heine, geboren op 27 oktober 1726 te Wierum, gedoopt op 29 oktober 1726 te Wierum, overleden op 13 mei 1763 te Jukwert, dochter van Ds. Wilhelmus Heijne, predikant te Wierum, en Tetasina Lant.

Getrouwd (2) met Jantje Egberts Kistinga, overleden op 16 februari 1781 te Emmen

Getrouwd (3) op 20 januari 1785 te Emmen met Annigje Ensing, gedoopt op 26 juni 1757 te Emmen, begraven op 26 mei 1800 te Emmen, dochter van Hindrik Alberts Ensing en Jantien Peeks.

Aangesteld op 24 maart 1754, vanaf 1760 predikant te Jukwert, omstreeks 1768 vertrekt hij naar Hasselt, in 1775 kont hij tenslotte naar Emmen

Hij wordt door Ridd. en Eigener. bij resolutie van 15-1-1788 uit zijn dienst ontzet (te Emmen), wegens deelneming aan politieke onlusten in 1787. Het preken in Drenthe wordt hem verboden. Hij vlucht, en zijn woning wordt door een bende uit Dalen geplunderd. 
Hij wordt later door de volksrepresentanten hersteld en aanvaardt opnieuw zijn dienst op 8-5-1796. Afscheid wegens emeritaat 9- 11-1806, nadat op de synode van 1805 geklaagd was over zijn gebrekkige waarneming door slechte gezondheid. Die klachten werden toen niet verder behandeld, want hij preekte weer tweemaal op zondag en hield ook weer catechesatiepreken en lijkpreken. 
(bron: Geert Hovenkamp)

                                -----

Ds. Johannes Brands

Predikant te Roswinkel (1760 - 1804). Geboren te Grolloo, gedoopt op 19 maart 1730 te Rolde, overleden op 23 juni 1804 te Roswinkel, begraven op 29 juni 1804 in de kerk van Roswinkel, zoon van Jan Brands en Jantien Alberts.

Getrouwd op 15 maart 1768 te Roswinkel met Freerktje Hillenius, gedoopt op 6 juni 1734 te Wedde, overleden op 30 maart 1810 te Roswinkel, begraven in de kerk te Roswinkel, dochter van Hillenius Poppe en Haycke Berents Edes.

Johannes  werd aan de Universiteit te Groningen ingeschreven in 1756 als 'Johannes Brants, Grolda Drentinus, Theol.'.

"De Weleerw.Z.Gel.Heer Johannes BRANDS zedert den jare 1760 den 1 Juny predikant alhier is op den 23 Juny 1804 overleden in den ouderdom van 75 jaaren, en den 29 Juny in de kerk alhier begraven.
Predikende J. BEEKHUIS Predikant te Borger bij die gelegenheid over pred: 9: 10."


Advertentie in de Provinciale Groningsche. Courant dd. 26-06-1804:
"Heden is myn waarde Echtgenoot, de wel Eerwaardige en zeer geleerde Heer J: BRANDS, naa eene verbintenis van 36 jaren, en de waarneeming van eenen byna vier- en- veertigjarigen Predikdienst, in het 75ste jaar zynes Ouderdoms aan een langzaam verval van krachten, tot myne, en myne drie meerderjarige Kinderen droevheid, zagt, onmerkbaar en, gelyk wy op Christelyke gronden vertrouwen, Zalig overleeden. Wy berusten in Gods altoos wys, en Vaderlyk bestuur zonder brieven van rouwbeklag, of vertroosting te verwagten.

Roswinkel                                   FREDERIKA HILLENIUS
den 23sten Juny 1804.                Wedw. J. Brands.

                                -----

Ds. Johannes Karstens

Predikant te Roswinkel (1805 - 1809). Komende vanaf Goingarijp, in 1809 vertrokken naar Haskerhorne.

                                -----

Ds. Nicolaas Bakker

Predikant te Roswinkel (1810 - 1818), komende vanaf Wagenborgen, in 1818 vertrokken naar Steggerden. Geboren op 4 mei 1763 te Hoogeveen, overleden op 27 februari 1843 te Wolvega, zoon van Hendrik Warners Bakker en Grietje Klaasen.

Getrouwd op 20 juli 1795 te Vledder met Walradina Carsten, gedoopt op 28 oktober 1764 te Hoogeveen, overleden op 8 juni 1822 te Oldeholtpad (Weststellingerwerf), dochter van Hendrik Lambert Carsten en Geertruid Fabingh.

                                -----

Ds. Petrus Zuidema

Predikant te Roswinkel (1809 - 1821). in 1821 vertrokken naar Droogeham. Geboren op 20 juli 1792 te Delfzijl, zoon van Abraham Zuidema en Aaltjen Nauta.

Getrouwd op 13 januari 1819 te Westerlee met Foktje Freerks Pot, geboren op 7 januari 1794 te Oude Pekela, dochter van Frerik Esderst Spaarpot en Grietje Hessels.

                                -----

Ds. Anton Caspers Vissering

Predikant te Roswinkel in 1822. Komende vanaf Emlichheim, vertrokken naar St. Jansga.

                                -----

Ds. Albertus Lodewijk van Nes

Predikant te Roswinkel in 1823/1824

                                -----

Ds. Gerhardus Oomkes

Predikant te Roswinkel van 23 mei 1825 tot zijn overlijden in 1829. Geboren op 18 oktober 1799 te Oudeschans, ongehuwd overleden op 10 juni 1829 te Roswinkel, slechts 29 jaar oud, zoon van Ds. Omius Jan Oomkes en Fenna Sara de Muinck.

                                -----

Ds. Johannes Jacobus Strating

Predikant te Roswinkel (1829 - 1884). Geboren op 3 maart 1807 te Wedde, overleden op 20 mei 1890 te Roswinkel (als Emeritus Predikant), ongehuwd.

                                         

                                -----

Ds. Petrus Zuidema

Predikant te Roswinkel (1884 - 1888). Geboren ca. 1840 te Hoogezand, zoon van Ds. Petrus Zuidema en Foktje Freerks Pot.

Getrouwd op 29 juli 1873 te Borger met Albertina Banus, geboren ca 1847, uit Borger, dochter van Jakob Klasens Banus en Jantje Alberts Altona.

                                -----

Ds. Hendrik Gerardus Tonsbeek 

Predikant te Roswinkel (1890 - 1923) . Geboren ca 1850 te Amsterdam, overleden op 23 november 1923 te Amsterdam, zoon van Thijs Tonsbeek en Justina Wilhelmina Reinecke.

                                -----

 

 

Mocht er in dit lijstje enige fouten zitten, of heet iemand aanvullingen, laat het mij weten via E-mail.

Jan Schimmel
janschim@xs4all.nl

 

24 december 2004.

bijgewerkt 4 oktober 2006